Zamówienie publiczne

Świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego mroźni niskotemperaturowych PZ22 i PZ23 ZP/TP-24/23; link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-81a9b05c-4e22-11ee-9aa3-96d3b4440790
ZP/TP-24/23
2023-09-08
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. (85) 745 63 42
2023-09-08