Zamówienie publiczne

Dostawa mebli wraz z montażem ZP/TP-25/23 link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5cab6e72-4654-11ee-a60c-9ec5599dddc1
ZP/TP-25/23
2023-08-31
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. (85) 745 63 42
2023-08-31