Zamówienie publiczne

Dostawa zestawów do pobierania koncentratów krwinek płytkowych (...)" ZP/PN-22/23; link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e588dae3-3daa-11ee-9aa3-96d3b4440790
ZP/PN-22/23
2023-08-25
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2023-08-25