Zamówienie publiczne

Dostawa materiałów biurowych, etykiet do drukarek termotransferowych oraz kaset z opaskami na rękę do drukarek Zebra. Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f935b82f-1996-11ee-9aa3-96d3b4440790
ZP/TP-20/23
2023-07-04
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. (85) 745 63 42
2023-07-04