Zamówienie publiczne

Usługa wykonywania badań laboratoryjnych ZP/TP-17/23; - Link do post.: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dcb353ed-0aa7-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b
ZP/TP-17/23
2023-06-19
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2023-06-19