Zamówienie publiczne

Dostawa szafy chłodniczej na odczynniki i próbki krwi wraz z automatycznym ramieniem robotycznym oraz dostawa automatycznego systemu zamrażaj.. Link do post.: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-829ef53e-f93d-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
ZP/PN-12/23
2023-05-26
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2023-05-26