Zamówienie publiczne

Dostawa automatycznego systemu poczty pneumatycznej do transportu próbek krwi, krwi i jej składników wraz z instalacją i uruchomieniem. Link do post.: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a14822bf-e5af-11ed-9355-06954b8c6cb9
ZP/PN-11/23
2023-05-05
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2023-05-05