Zamówienie publiczne

Dostawa oprogramowania do migracji danych ZP/TP-13/23; link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6189ef7e-d45d-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
ZP/TP-13/23
2023-04-07
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2023-04-07