Zamówienie publiczne

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku ZP/TP-8/23; link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-99675120-c4ab-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
Zp/TP-8/23
2023-03-20
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. (85) 745 63 42
2023-03-20