Zamówienie publiczne

Odbiór, transport i unieszkodliwianie medycznych odpadów niebezpiecznych z RCKiK w Białymstoku oraz TO RCKiK w Hajnówce ZP/PN-5/23; link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3752d975-a60f-11ed-9236-36fed59ea7dd
ZP/PN-5/23
2023-02-10
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2023-02-10