Zamówienie publiczne

Dostawa automatycznego systemu poczty pneumatycznej do transportu próbek krwi, krwi i jej składników wraz z instalacją i uruchomieniem; link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8e870c9d-98ae-11ed-b4ea-f64d350121d2
ZP/PN-1/23
2023-01-25
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz tel. 85 745 63 42
2023-01-25