Zamówienie publiczne

Dostawa zestawów odczynników do pomiaru liczby leukocytów oraz usługa wykonania przeglądu, konserwacji i napraw licznika ADAM rWBC2 ZP/TP-31/22
ZP/TP-31/22
2022-12-12
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. (85) 745 63 42
2023-01-25