Zamówienie publiczne

Odbiór, transport i unieszkodliwianie medycznych odpadów niebezpiecznych ZP/KC-22/2018
ZP/KC-22/2018
2018-12-18
.
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz tel. 85 745 63 42
2019-01-04