Zamówienie publiczne

Dostawa zgrzewarek dielektrycznych ZP/PN-21/18
ZP/PN-21/18
2018-12-13
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz tel. 85 745 63 42
2019-02-22
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia