Zamówienie publiczne

Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia audytu wewnętrznego ZP/KC-21/2018
ZP/KC-21/2018
2018-12-05
.
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska oraz Beata Kardasz, tel. (85) 745 63 42
2019-01-03