Zamówienie publiczne

Odbiór, transport i unieszkodliwianie medycznych odpadów niebezpiecznych ZP/PN-20/18
ZP/PN-20/18
2018-11-30
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz tel. 85 745 63 42
2019-01-07
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia