Zamówienie publiczne

Dostawa zestawów do redukcji patogenów w osoczu ZP/PN-19/18
ZP/PN-19/18
2018-11-09
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz tel. 85 745 63 42
2019-01-07
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia