Zamówienie publiczne

Dostawa odczynników chemicznych do wykonywania oznaczeń z zakresu serologii grup krwi na analizatorze PK 7300 i materiałów eksploatacyjnych do stacji wody Elix 70C oraz usługa przeglądów, konserwacji i napraw wymienionych urządzeń ZP/KC-20/2018
ZP/KC-20/2018
2018-11-08
.
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska oraz Beata Kardasz, tel. (85) 745 63 42
2018-11-30