Zamówienie publiczne

Dostawa niezbędnych elementów do wykonywania pomiarów stężenia hemoglobiny ludzkiej ZP/KC-18/2018
ZP/KC-18/2018
2018-11-02
.
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska oraz Beata Kardasz, tel. (85) 745 63 42
2018-11-13