Zamówienie publiczne

Dostawa odczynników i niezbędnych materiałów zużywalnych do wykonywania badań biochemicznych na posiadanym przez Zamawiającego analizatorze biochemicznym Konelab 20i wraz z przeglądem technicznym analizatora ZP/KC-17/2018
ZP/KC-17/2018
2018-10-31
.
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska oraz Beata Kardasz, tel. (85) 745 63 42
2018-11-15