Zamówienie publiczne

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku ZP/PN-18/18
ZP/PN-18/18
2018-10-01
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska oraz Beata Kardasz, tel. (85) 745 63 42
2019-01-10
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia