Zamówienie publiczne

Usługa dostarczenia bonów towarowych ZP/PN-17/18
ZP/PN-17/18
2018-09-26
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2018-11-30
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia