Zamówienie publiczne

Dostawa energii elektrycznej do Terenowego Oddziału RCKiK w Hajnówce ZP/PN-16/18
ZP/PN-16/18
2018-09-13
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska oraz Beata Kardasz, tel. (85) 745 63 42
2018-10-17
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia