Zamówienie publiczne

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych ZP/ZC-15/18
ZP/ZC-15/18
2018-08-27
.
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz tel. 85 745 63 42
2018-09-17
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia