Zamówienie publiczne

Dostawa wirówki do preparatyki krwi ZP/PN-13/18
ZP/PN-13/18
2018-08-27
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska oraz Beata Kardasz, tel. (85) 745 63 42
2018-10-16
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia