Zamówienie publiczne

Dostawa płynów ACD-A i PAS, filtrów do KKP, pojemników pustych oraz zestawów do leukaferez i plazmaferez leczniczych ZP/PN-12/18
ZP/PN-12/18
2018-07-19
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz tel. (85) 74 56 342
2018-09-27
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia