Zamówienie publiczne

Dostawa etykiet samoprzylepnych do drukarek termotransferowych ZP/PN-11/18
ZP/PN-11/18
2018-07-05
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz tel. (85) 745 63 42
2018-08-23
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia