Zamówienie publiczne

Dostawa energii elektrycznej do Terenowego Oddziału RCKiK w Hajnówce ZP/PN-9/18
ZP/PN-9/18
2018-06-08
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz tel. (85) 745 63 42
2018-07-23
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia