Zamówienie publiczne

Dostawa odczynników do badań koaguologicznych na analizatorze Alpha Ceveron ZP/KC-8/2018
ZP/KC-8/2018
2018-05-29
.
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska oraz Beata Kardasz, tel. (85) 745 63 42
2018-06-08