Zamówienie publiczne

Dostawa krwinek czerwonych do identyfikacji przeciwciał w ilości 96 ml każdego rodzaju krwinek z zestawu (panelu) - ZP/KC-10/2018
ZP/KC-10/2018
2018-05-25
.
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2018-06-06