Zamówienie publiczne

Dostawa zestawów, odczynników i materiałów zużywalnych do badań HLA ZP/KC-9/2018
ZP/KC-9/2018
2018-05-24
.
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz tel. 85 745 63 42
2018-06-06