Zamówienie publiczne

Rozbudowa systemu zabezpieczenia sieci informatycznych RCKiK w Białymstoku ZP/PN-8/18
ZP/PN-8/18
2018-05-18
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz tel. 85 745 63 42
2018-06-07
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia