Zamówienie publiczne

Ubezpieczenie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku w zakresie ryzyk majątkowych, komunikacyjnych oraz odpowiedzialności cywilnej ZP/PN-7/18
ZP/PN-7/18
2018-04-27
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz tel. 85 745 63 42
2018-06-04
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia