Zamówienie publiczne

Dostawa odczynników do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora ZP/KC-4/2018
ZP/KC-4/2018
2018-04-17
.
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2018-04-27