Zamówienie publiczne

Dostawa zestawów do pobierania koncentratów krwinek płytkowych wraz z dzierżawą separatorów komórkowych oraz dostawa filtrów do KKCz i KKP, a także pojemników pustych ZP/PN-6/18
ZP/PN-6/18
2018-04-13
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2018-08-03
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia