Zamówienie publiczne

Dostawa czekolad ZP/PN-5/18
ZP/PN-5/18
2018-04-07
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2018-06-26
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia