Zamówienie publiczne

Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku ZP/PN-4/18
ZP/PN-4/18
2018-03-23
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz tel. 85 745 63 42
2018-05-14
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia