Zamówienie publiczne

Dostawa automatycznego systemu do izolacji, amplifikacji i detekcji materiału genetycznego wirusów RNA HIV, RNA HCV, DNA HBV, RNA HAV, DNA B19V metodą biologii molekularnej wraz z dzierżawą aparatury - ZP/PN-3/18
ZP/PN-3/18
2018-02-15
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2018-05-24
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia