Zamówienie publiczne

Dostawa odczynników i materiałów zużywanych do wykonywania badań immunohematologicznych wraz z dzierżawą w pełni automatycznego analizatora – ZP/PN-2/18
ZP/PN-2/18
2018-02-08
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2018-06-09
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia