Zamówienie publiczne

Dostaw testów do wykrywania markerów zakażenia patogenami przenoszonymi drogą krwi: HBsAg z testami potwierdz., anty-HCV, anty-HIV 1/2, anty-Treponema pallidum oraz niezbędnych materiałów wraz z dzierżawą kompletu aparatury… ZP/PN-18/17
ZP/PN-18/17
2017-12-22
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2018-03-21
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia