Zamówienie publiczne

Odbiór, transport i unieszkodliwianie medycznych odpadów niebezpiecznych ZP/KC-32/2017
ZP/KC-32/2017
2017-11-14
.
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska i Beata Kardasz, tel. (85) 745 63 42
2017-12-20