Zamówienie publiczne

Dostawa odczynników i niezbędnych materiałów zużywalnych do wykonywania badań biochemicznych na posiadanym przez Zamawiającego analizatorze biochemicznym Konelab 20i wraz z przeglądem technicznym analizatora ZP/KC-28/2017
ZP/KC-28/2017
2017-10-30
.
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska oraz Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2017-11-17