Zamówienie publiczne

Dostawa odczynnika chemicznego do wykonywania oznaczeń z zakresu serologii grup krwi na analizatorze PK 7300 i materiałów eksploatacyjnych do stacji wody Elix 70C ZP/KC-29/2017
ZP/KC-29/2017
2017-10-25
.
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska i Beata Kardasz, tel. (85) 745 63 42
2017-11-07