Zamówienie publiczne

Usługa wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia audytu wewnętrznego ZP/KC-26/2017
ZP/Kc-26/2017
2017-10-10
.
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. (85) 745 63 42
2017-11-10