Zamówienie publiczne

Dostawa pojemników potrójnych płytkowych do pobierania i preparatyki krwi ZP/KC-25/2017
ZP/KC-25/2017
2017-10-04
.
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. (85) 745 63 42
2017-10-12