Zamówienie publiczne

Dostawa zestawów, pojemników pustych, igieł i płynów do pobierania ZP/PN-15/17
ZP/PN-15/17
2017-09-27
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2018-01-26
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia