Zamówienie publiczne

Dostawa odczynnika chemicznego do wykonywania oznaczeń z zakresu serologii grup krwi na analizatorze PK 7300 i materiałów eksploatacyjnych do stacji wody Elix 70C oraz usługa przeglądów, konserwacji i napraw analizatora PK 7300 i stacji wody Elix 70C
ZP/KC-24/2017
2017-09-26
.
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. (85) 745 63 42
2017-10-17