Zamówienie publiczne

Dostawa zestawów oraz płynu antykoagulacyjnego CPD do aferez kolekcyjnych i leczniczych ZP/PN-16/17
ZP/PN-16/17
2017-09-22
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. (85) 745 63 42
2017-11-09
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia