Zamówienie publiczne

Dostawa subskrypcji i usług wsparcia technicznego oprogramowania i urządzeń posiadanych przez Zamawiającego ZP/KC-22/2017
ZP/KC-22/2017
2017-09-01
.
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. (85) 745 63 42
2017-09-13