Zamówienie publiczne

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek termotransferowych ZP/ZC-13/17
ZP/ZC-13/17
2017-09-01
.
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. (85) 745 63 42
2017-10-13
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia